Przykładowe, szacunkowe koszty wdrożenia systemu Mayan w małej firmie.
Założenia
 • z systemu Mayan będzie korzystać 5 pracowników (dot. kosztów szkoleń),
 • firma wykorzystuje 10 rodzajów dokumentów,
 • nie będzie wykorzystywana funkcjonalność związana z obiegiem dokumentów,
 • nie uwzględniono ewentualnych kosztów dojazdu,
 • nie uwzględniono ewentualnych kosztów serwera.
Etapy prac
 1. Analiza przedwdrożeniowa w celu określenia
  • typów dokumentów oraz informacji ich opisujących,
  • użytkowników oraz przysługujących im grup uprawnień,
  • sposobu kategoryzacji dokumentów, tj. szafek, tag-ów, indeksów,
  • sposobów przesyłania dokumentów do systemu,
  • warunków technicznych dot. instalacji (serwer, kopie zapasowe, itp.).
 2. Prace instalacyjno-konfiguracyjne w zakresie
  • systemu operacyjnego i serwera bazy danych,
  • systemowego firewall-a,
  • opcjonalnej usługi udostępniania plików i katalogów w sieci lokalnej,
  • mechanizmu wykonywania kopii zapasowej i odtwarzania,
  • systemu Mayan wraz w niezbędnymi komponentami i certyfikatami.
 3. Szkolenie użytkowników
  • szkolenie wyznaczonych osób w postaci dwóch 30 minutowych indywidualnych lekcji na stanowisku pracy (administrator 2 x 1 godz.),
  • dostarczenie skróconej instrukcji użytkownika w j. polskim,
  • konsultacje telefoniczne (2 godziny),
  • po szkoleniach baza danych zostanie zastąpiona czystą bazą produkcyjną.
Cena przykładowego wdrożenia 2150 zł

Koszty prac wykonanych poza ustalonym zakresem wynoszą 50 zł/godz.
Wszystkie ceny są cenami netto i nie uwzględniają podatku VAT.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.