Mayan EDMS

Firma PAITO Sp.z o.o. oferuje wdrożenie i serwis opensourcowego oprogramowania do zarządzania dokumentami Mayan EDMS. Oprogramowanie to poprawia bezpieczeństwo oraz ułatwia i przyspiesza dostęp do dokumentów w Państwa firmie. Mayan nie posiada ograniczeń czasowych, ani limitu użytkowników, którzy mogą z niego korzystać. Można go skonfigurować w taki sposób, by dostęp do dokumentów możliwy był wyłącznie z wewnętrznej sieci firmowej lub z dowolnego miejsca na świecie. System działa w przeglądarce internetowej, nie wymaga instalowania czegokolwiek na stanowisku pracy i można go używać na dowolnym urządzeniu (komputerze, laptopie, tablecie czy smartfonie) i systemie operacyjnym (Windows, Linux, macOS, Android).

Mayan to nowoczesny i niezawodny system, będący świetnym wyborem dla tych firm, które nie potrzebują tak złożonych i kosztownych we wdrożeniu narzędzi jak np. Alfresco czy Nuxeo.

Dzięki elektronicznemu systemowi obiegu dokumentów usprawnisz działanie swojej firmy i oszczędzisz cenny czasu swoich pracowników. W efekcie Twoja firma znacząco obniży koszty i jednocześnie zwiększy efektywność funkcjonowania.


Wybrane korzyści z systemu EDMS

 1. Przyspieszenie wyszukiwania informacji
  Proces wyszukiwania dokumentu przez pracownika skraca się z minut do sekund. Nie ma znaczenia czy był to papierowy wydruk, e-mail, plik tekstowy, arkusz kalkulacyjny, czy zdjęcie – potrzebny dokument znajdziesz podając:
  • datę jego utworzenia lub zarejestrowania w systemie,
  • całość lub fragmentu jego nazwy bądź numeru,
  • kontrahenta którego dotyczy lub
  • dowolny fragment jego treści (np. nazwy towaru z faktury).
 2. Ułatwienie dostępu i usprawnienie pracy grupowej
  • jednoczesny dostęp wielu pracowników do tego samego dokumentu,
  • dostęp do dokumentów dla pracowników będących poza firmą (np. handlowcy, pracownicy home office, osoby w trakcie delegacji lub urlopu),
  • możliwość komentowania dokumentów oraz zmiany ich statusów (np. akceptacji lub odrzucenia).
Magazyn dokumentóws
Bezpieczeństwo dokumentów
 1. Usprawnienie kontroli dostępu
  • precyzyjne przydzielanie lub ograniczanie dostępu poszczególnych pracowników do konkretnych dokumentów lub ich typów,
  • informacja kto aktualnie zajmuje się danym dokumentem oraz kto i kiedy zajmował się nim w przeszłości i co z nim robił.
 2. Poprawa bezpieczeństwa
  Eliminacja niebezpieczeństwa kradzieży, utraty lub uszkodzenia dokumentów:
  • pracownicy nie muszą ich mieć „pod ręką”, więc dokumenty mogą być przechowywane w bezpiecznym miejscu.
  • ograniczenie konieczności przekazywania dokumentów poprzez e-mail lub na nośnikach typu pendrivie znacząco redukuje niebezpieczeństwo dostania się ich w niepowołane ręce.
 3. Oszczędności i ekologia
  Ograniczenie tworzenia i powielania dokumentów oraz ich przechowywania i archiwizacji. Oznacza to oszczędności:
  • miejsca,
  • energii,
  • sprzętu biurowego (drukarki, kserokopiarki) oraz
  • materiałów eksploatacyjnych (papier, tusz, toner).

Podstawowa funkcjonalność Mayan EDMS

 • Elastyczne wprowadzanie dokumentów
  Pliki mogą być wgrywane do Mayan-a ręcznie lub system zaimportuje je automatycznie ze wskazanych katalogów lub adresów e-mail.
 • Wersjonowanie dokumentów
  System umożliwia przechowywanie wielu wersji tego samego dokumentu, jak również pobieranie lub przywracanie wersji poprzednich.
 • Automatyczne przetwarzanie OCR
  Przesyłane do systemu dokumenty mogą być poddane automatycznemu rozpoznawaniu tekstu.
 • Wyszukiwanie pełnotekstowe
  Dokumenty można wyszukiwać według ich treści oraz informacji dodatkowych.
 • Opcjonalne informacje dodatkowe
  Dla każdego typu dokumentów można stworzyć indywidualny zestaw dodatkowych informacji (metadanych) opisujących jego specyficzne cechy (np. numer, datę utworzenia)
 • Konfigurowalne grupowanie dokumentów
  System pozwala na automatyczne grupowanie dokumentów na podstawie zawartości oraz właściwości. Istnieje również możliwość ręcznego klasyfikowania dokumentów z wykorzystaniem tzw. szafek.
 • Oznaczanie dokumentów kolorowymi etykietami
  System pozwala na oznaczanie dokumentów kolorowymi etykietami (tzw. tag-ami) w celu ich intuicyjnego i łatwego rozpoznawania oraz grupowania.
 • Obieg dokumentów (workflow)
  Mayan pozwala definiować różne ścieżki obiegu dokumentów w firmie oraz śledź ich historyczne i bieżące stany.
 • Weryfikacja podpisów elektronicznych
  System umożliwia sprawdzanie autentyczność dokumentów poprzez weryfikacje ich podpisów kryptograficznych.
 • Pisanie komentarzy
  System pozwala użytkownikom komentować poszczególne wersje dokumentów.
 • Obsługa różnych formatów dokumentów
  System potrafi obsługiwać zarówno proste jak i złożone, wielostronicowe dokumenty przechowywane w wielu formatach (np. pdf, jpg, png, tiff, gif, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, ods, odt, odp, rtf, html, txt)
 • Rozbudowany system uprawnień
  Mayan dostarcza rozbudowany mechanizm pozwalający precyzyjnie określić uprawnienia poszczególnych użytkowników do konkretnych funkcjonalności i dokumentów.
 • Elastyczna instalacja
  Mayan może działać na serwerze klienta lub serwerze wydzierżawionym, a nawet w oparciu o rozwiązania chmurowe firm trzecich (np. Amazon EC2).

Dzięki EDMS, zarówno Ty jak i Twoi pracownicy, zawsze macie wszystkie niezbędne dokumenty przy sobie, bez obawy o ich bezpieczeństwo - nieważne czy jesteście w biurze, w domu, w delegacji czy na wczasach.


Przykładowe, szacunkowe koszty wdrożeniasystemu Mayan w małej firmie.

Założenia
 • z systemu Mayan będzie korzystać 5 pracowników (dot. kosztów szkoleń),
 • firma wykorzystuje 10 rodzajów dokumentów,
 • nie będzie wykorzystywana funkcjonalność związana z obiegiem dokumentów,
 • nie uwzględniono ewentualnych kosztów dojazdu,
 • nie uwzględniono ewentualnych kosztów serwera.
Etapy prac
 1. Analiza przedwdrożeniowa w celu określenia
  • typów dokumentów oraz informacji ich opisujących,
  • użytkowników oraz przysługujących im grup uprawnień,
  • sposobu kategoryzacji dokumentów, tj. szafek, tag-ów, indeksów,
  • sposobów przesyłania dokumentów do systemu,
  • warunków technicznych dot. instalacji (serwer, kopie zapasowe, itp.).
 2. Prace instalacyjno-konfiguracyjne w zakresie
  • systemu operacyjnego i serwera bazy danych,
  • systemowego firewall-a,
  • opcjonalnej usługi udostępniania plików i katalogów w sieci lokalnej,
  • mechanizmu wykonywania kopii zapasowej i odtwarzania,
  • systemu Mayan wraz w niezbędnymi komponentami i certyfikatami.
 3. Szkolenie użytkowników
  • szkolenie wyznaczonych osób w postaci dwóch 30 minutowych indywidualnych lekcji na stanowisku pracy (administrator 2 x 1 godz.),
  • dostarczenie skróconej instrukcji użytkownika w j. polskim,
  • konsultacje telefoniczne (2 godziny),
  • po szkoleniach baza danych zostanie zastąpiona czystą bazą produkcyjną.
Cena przykładowego wdrożenia 4000 zł

Koszty prac wykonanych poza ustalonym zakresem wynoszą 100 zł/godz.
Wszystkie ceny są cenami netto i nie uwzględniają podatku VAT.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.