Baseline™

Świat się zmienia …
Zmień się z Baseline™

Baseline™ to system firmy Baseline Sp. z o.o. sp. k. do zarządzania firmą, integrujący różne procesy biznesowe w jedno kompleksowe rozwiązanie informatyczne. Baseline™ łączy w sobie cechy systemów klasy CRM, DMS, WORKFLOW, ERP, DPM, BI podnosząc efektywność zarządzania.

Przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które chcą przy pomocy jednego narzędzia kontrolować poszczególne obszary biznesu, dla rozproszonych organizacji, dla podmiotów wymagających indywidualnego dostosowania.


Obszary korzyści używania Baseline™

 1. Organizacja
  • Centralizacja i kontrola zachodzących procesów
  • Poprawa komunikacji pomiędzy zespołami/departamentami
  • Skrócenie czasu realizacji działań na wszystkich szczeblach
  • Kontrola wydatków firmy, planowanie i budżetowanie
Baseline - platformy
Baseline - piramida potrzeb
 1. Kadra Zarządzająca
  • Dostęp do informacji w czasie rzeczywistym
  • Mierzenie wydajności i terminowości realizacji zadań
  • Kontrola realizacji działań poszczególnych zespołów
  • Kontrola wydatków, budżetowanie na działy
 1. Pracownicy
  • Automatyzacja codziennych zadań
  • Eliminowanie bałaganu informacyjnego
  • Poprawa komfortu i ergonomii pracy
Baseline - opakowanie

Cechy szczególne Baseline™

Bezpieczeństwo Baseline™ spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i zapewnia skuteczną ochronę danych jakie przetwarza. Potwierdzeniem tego faktu jest przyznanie firmie Baseline, jako pierwszej w Polsce certyfikatu „Data protected”.

Baseline - TUV NORD

Wydajność System działa w sposób szybki i wydajny. Skalowalność rozwiązania umożliwia zachowanie odpowiedniego poziomu wydajności wraz ze wzrostem ilości danych.

Ergonomia Interfejs Baseline™ dopasowuje się do preferencji i przyzwyczajeń każdego użytkownika. Zaawansowany model zarządzania rolami oraz uprawnieniami w systemie pozwala na precyzyjną kontrolę dostępu użytkowników do każdego raportu i dokumentu.


Funkcjonalność Baseline™

Elektroniczny obieg dokumentów
 • Pełna automatyzacja pracy sekretariatu
 • Skrócenie czasu procesowania obiegu dokumentów
 • Obniżenie kosztów przechowywania dokumentów
 • Eliminowanie problemu gubienia i przetrzymywania dokumentów
 • Zdalny dostęp do elektronicznych kopii dokumentów
 • Możliwość wdrożenia we wszystkich lokalizacjach firmy jednego obiegu dokumentów
 • Katalogowanie dokumentów pod kontrahentem
Mobilny CRM
 • Wirtualne biuro w telefonie
 • Bezpośrednie wydruki z aplikacji w siedzibie klienta
 • Skrócenie czasu wystawiania faktur i procesowania dokumentów z klientami
 • Unikanie kosztów wielokrotnych podróży do klienta
 • Zdalne skanowanie podpisanych dokumentów
 • Możliwość zastosowania rozwiązania w wielu dziedzinach: vanselling, serwis, instalacje, magazyn
Obsługa korespondencji wychodzącej
 • Automatyzacja korespondencji wychodzącej
 • Bezpośrednie wydruki etykiet adresowych na koperty listowe i paczki
 • Minimalizowanie skali pomyłek adresowych
 • Generacja listów przewozowych
 • Generacja książki pism wychodzących
 • Ewidencja pism wychodzących przy użyciu kodów QR
 • Katalogowanie pism wychodzących pod kontrahentem
Ewidencja wyposażenia i serwis
 • Automatyzacja ewidencji wyposażenia i środków trwałych
 • Automatyczny wydruk i znakowanie sprzętu kodem QR
 • Łatwa inwentaryzacja wyposażenia przy użyciu czytnika kodów kreskowych wbudowanego w aplikację mobilną
 • Serwisowanie urządzeń przy użyciu czytnika kodów kreskowych w aplikacji mobilnej
 • Generacja listy braków po inwentaryzacji