PAITO Sp. z o.o.
adres: ul. Kolista 25, 40-448 Katowice
KRS: 467789, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VII Gospodarczy w Katowicach,
NIP: 9542744322, REGON: 243319756
kapitał zakładowy 5000 zł
telefony: 794 118 864 lub 794 118 865

e-mail: biuro@paito.pl